A PROJEKTRŐL

A megfelelő közvilágítás nem csak biztonságot nyújt a településen éjszaka, de barátságosabbá, otthonosabbá is teszi az utcákat. Az önkormányzatok közvilágítási kötelezettsége azonban egyre nagyobb költségeket emészt fel és egyre növekvő terhet jelent. A karbantartás és az üzemeltetés a Dunaújvárosi Önkormányzat költségvetésében is jelentős tétel. Éppen ezért fontos a jelenleg korszerűtlen közvilágítási rendszer modernizálása, ami lehetővé teszi egy megbízhatóan üzemelő, tervezhetően működtethető, energiatakarékos, költséghatékony rendszer kiépítését.

A városban a korábbi nátriumos közvilágítási rendszert digitális mágneses indukciós világításra (DML) cserélik. Az új rendszer olyan modern mesterséges megvilágítást tud nyújtani, amely közel természetes fényt imitál, gazdaságos és hosszú élettartamú. Az indukciós világítási technikával a már meglévő energiaellátó rendszerek terhelése is jelentős mértékben csökkenthető, lehetővé téve ezáltal a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználását. A korszerűsítéssel azonban nem csak a gazdálkodás szempontjából fontos költségcsökkentés érhető el, hanem fontos lépés a fenntartható fejlődés irányába is.

A projekt célja:

Dunaújvárosban a korszerűsítéssel érintett városrészekben jelenleg 4395 darab lámpatest üzemel. A meglévő közvilágítás 49,76% -a fénytechnikailag és műszakilag elavult, ezért indokolt a jelenleg korszerűtlen, nátriumos közvilágítási rendszer energiatakarékos DML indukciós rendszerre való lecserélése. Jelen projekt 1800 darab lámpatest kicserélésére irányul. A meglévő struktúra beépített teljesítménye 405,05 KW, ez a felújítás után 262,454 KW-ra csökken. Korszerűsítés után a teljesítmény – így várhatóan a költségekben is jelentkező – megtakarítás 35,20% lesz.

A projekt folyamata:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 461/2012. (XI.15.) határozatában döntött a KEOP-5.5.0/A kódszámú pályázaton való indulásról.

DMJV Önkormányzata a pályázatot 2013. 02. 15-én benyújtotta. A Közreműködő Szervezet 2013. 07. 22-én befogadta, ezt követően a pályázat benyújtóját 2013. 07. 27-én hiánypótlásra szólította fel, majd a pályázat értékelését megkezdte.

2014. 03. 21-én érkezett az értesítés a pályázat nyertességéről, mely szerint az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban" című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 jelű pályázatát a KEOP Irányító hatóság vezetője 216.786.359 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A Támogatási Szerződést a felek 2014. 06. 02-án írták alá.

A projekt fontosabb adatai:

 • A projekt teljes összköltsége: 255.042.775,- Ft
 • A támogatás összege: 216.786.359,- Ft
 • Az önrész összege: 38.300.000 Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Támogatás mértéke: 85 %.

A pályázat 15 % önrész biztosítását igényli, melyet DMJV Önkormányzata 461/2012. (XI.15.) határozatával támogatott.

Támogatás típusa: A projektben lehetőség van 25% előleg igénylésére, mely kizárólag utófinanszírozott tevékenységre fordítható. Az utófinanszírozott tevékenységek összege 14.272.716,-Ft ennek 25 %-a, azaz 2.854.543,- Ft előleg hívható le.

A projekt fizikai megvalósításának időszaka: 2014. szeptember 1. - 2015. január 31.

A projekt megvalósításának tervezett napja: 2015. 01. 31. helyett 2015. 09. 18. napjára módosul.

A költségvetés szerkezete:

 • Előkészítési szakasz:
  • Közbeszerzés: 1.000.000,- Ft + ÁFA (utófinanszírozott)
  • Tanulmányok és vizsgálatok készítése: 7.050.000,- Ft + ÁFA (utófinanszírozott)
  • Projektmenedzsment II. előkészítési szakasz: 400.000,- Ft + ÁFA (utófinanszírozott)
 • Megvalósítási szakasz:
  • Eszközbeszerzés: 187.599.484,- Ft + ÁFA (szállítói finanszírozású)
  • Mérnöki feladatok: 1.250.000,- Ft + ÁFA (utófinanszírozott)
  • Tájékoztatás és nyilvánosság: 1.500.000,- Ft + ÁFA (utófinanszírozott)
  • Projektmenedzsment I.: 2.567.430,- Ft + ÁFA (utófinanszírozott)

Beruházással érintett közterületek listája

Közterületszakasz megnevezése 
Ady Endre u.
Apáczai Csere János u.
Arany János. u.
Aranyvölgyi út
Babits Mihály.u.
Bagolyvár u.
Balogh Ádám. u.
Baracsi u.
Bartók Béla tér
Batsányi János u.
Béke krt.
Béke tér
Bercsényi Miklós u.
Bocskai István u.
Derkovits u.
Devecseri Gábor u.
Dobó István u.
Domanovszky Endre tér
Dózsa György tér
Dózsa György u.
Duna sor
Építők útja
Esze Tamás u.
Eszperantó u.
Fáklya u.
Fáy András u. 
Gagarin tér
Gárdonyi Géza u.
Gorkij u.
Guttenberg köz
Hajnal u.
Hengerész u.
Hold u.
Hunyadi János út
Iskola tér
József Attila u.
Kallós Dezső  u.
Kandó Kálmán tér
Kenyérgyári u.
Kisdobos u.
Kodály Zoltán u.
Kohász u.
Kondor Béla u.
Korányi Sándor u.
Kossuth Lajos. u.
Kőműves u.
Köztársaság u.
Latinovics Zoltán u.
Lobogó u.
Magyar u.
Majakovszkij u.
Március 15. tér
Martinovics Ignác u.
Munkácsy Mihály u.
Múzeum tér
Németh László u.
Nyárfa u.
Október 23. tér
Pajtás u.
Papírgyári út
Páskom u.
Petőfi Sándor u.
Pince sor
Rákóczi tér
Római krt.
Semmelweis Ignác u.
Szabadság út
Széchenyi park
Szent György u.
Szilágyi Erzsébet út
Szilvás u.
Szórád Márton út
Tamási Áron u.
Tanács u.
Táncsics Mihály u.
Tavasz u.
Temető u.
Tolsztoj u.
Váci Mihály u.
Vasmű tér
Vasmű út
Velinszky László u.
Venyimi u.
Vigadó tér
Viola u.
Vörösmarty Mihály u.
Weiner Tibor krt.
Zalka Máté u.