Beszámoló a projekt előrehaladásáról - 2015.04. hónap

2015.04.03-án megtörtént a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése (229/2015. (IV.03.) PM határozat), a nyertes a Rosettum Kft. lett. A nyertes ajánlattevővel ezen időponttól számított 30 napon belül (2015.05.03.) meg kellett kötni a szerződést. Az aláírás időpontja 2015.04.30. A cserélendő indukciós lámpatestek beszerzése folyamatban van.

2015.04.03-án a független műszaki szakértő elkészítette szakvéleményét a közbeszerzés műszaki dokumentációjáról.

2015.04.22-én a Közreműködő Szervezet tájékoztatását kértünk a szabálytalansági eljárással kapcsolatban (véleményeltérés).

A nyilvánosság biztosítása folyamatos.

A kivitelezés megkezdésekor szükséges a tájékoztató tábla kihelyezése, mely közműengedélyhez kötött, ezeket az engedélyeket megkértük -és megkaptuk- a szolgáltatóktól, a „B” típusú tábla gyártása megkezdődött, a kivitelezéssel egyidejűleg kihelyezésre kerül. A következő lépés a sajtóközlemény közzététele.

2015 március-áprilisban lezajlottak a B típusú táblához kapcsolódó közműegyeztetések, valamennyi szolgáltató hozzájárult a kihelyezéshez, a terület kizárólag az Invitel Zrt.-t érinti.

2015 áprilisában a nyilvánosság biztosításával megbízott MyAd Communication Média Bt.-vel 2014.06.30-án kötött szerződést módosítottuk a projekt hosszabbítása miatt.

A likviditással kapcsolatos feladatok elvégzése folyamatos. Az 1. lehívás előkészítése zajlik.

A projektszemélyzet folyamatosan tájékoztatja Dunaújváros MJV Közgyűlését a projekt előrehaladásáról.

Gazdasági információk

Az új kötelezettségvállalásokkal 4.313.513,- Ft-ra emelkedett a saját forrásból fizetendő (nem elszámolható) tételek összege (hatósági díjak, külső menedzsment, másolási díj, közműegyeztetési díj, szakértői vélemény).

Így a projekt tervezett összköltsége az el nem számolható járulékos költségekkel együtt: 259.356.288,- Ft.

Előleg:

A projektben lehetőség van 25% előleg igénylésére, mely kizárólag utófinanszírozott tevékenységre fordítható. Az utófinanszírozott tevékenységek összege 14.272.716,- Ft melynek 25 %-a, azaz 2.854.543,- Ft előleg hívható le. Ennek feltétele –más típusú projektektől eltérően- a szolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervek és a betervezett lámpatestek rendszerengedélyének bemutatása, rendelkezésre állása, így előleglehívásra kizárólag a kivitelezés időszakában lett volna lehetőség. Emiatt át kellett dolgozni az eredeti likviditási tervet, így a Támogatási Szerződés módosításban így az utófinanszírozási előleg lehívása már nem szerepel, mivel az önkormányzat ezzel a lehetőséggel nem tud élni.

Az önkormányzatnak minden költséget meg kell előlegeznie, illetve az időközi kifizetési kérelemben lehívható összeggel kell gazdálkodnia. Emellett lehetőség van ún. szállítói előleg lehívására is.

A projekthez kapcsolódó kötelezettségvállalások:

  • az 512/2014 (VI.11.) PM határozat alapján a projektben kötelező tájékoztatási és kommunikációs feladatok ellátására 1.100.000,- értékben a MYAD Communication Média Bt.-vel. (2014.06.30). A szerződésben rögzített határidők szerződésmódosításban 2015 áprilisában módosításra kerültek.
  • a 222/2015. (III.31.) PM határozat alapján önkormányzatunk megbízta az ELEKTRO-MODULÁTOR Kft.-t a Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítvánnyal kapcsolatban készítendő véleményeltérés megalapozásához a közbeszerzési eljárás dokumentációjának részét képező műszaki leírás versenykorlátozását vizsgáló független szakértői vélemény elkészítése tárgyában 381.000,- Ft vállalkozási díj ellenében (2015.03.31.)
  • A 229/2015. (IV.03.) PM határozat ill. a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján önkormányzatunk szerződést kötött a Rosettum Kft-vel a lámpatestek szállítása, felszerelése és üzembe helyezése, tervezése és engedélyeztetése tárgyában. A szerződés keretében összesen 1800 db indukciós elven működőlámpatest beszerzésére kerül sor. (2015.04.30.)

A közműegyezetések díja (E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt, E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.) összesen 10.796,- Ft volt (2015. II. negyedév)

A fentiek mellett a projekt kapcsán még a záró audithoz kapcsolódó munkák elvégzésével szükséges vállalkozót megbízni, ez 2015 II. negyedévben történik.

Dunaújváros, 2015. április 30.