Közlemények

Szakmai tevékenység

2015.03.30-án a KFF jóváhagyta a Szabályossági Tanúsítványt.

2015.03.31-én Dunaújváros MJV Polgármestere 222/2015. (III.31.) PM határozatában a Szabályossági Tanúsítvánnyal kapcsolatban véleményeltérés benyújtását rendelte el, valamint megbízta az ELEKTRO-MODULÁTOR Kft.-t a véleményeltérés megalapozásához a közbeszerzési eljárás dokumentációjának részét képező műszaki leírás versenykorlátozását vizsgáló független szakértői vélemény elkészítésével. 2015.03.31-én megtörtént a szerződéskötés.

2015. ápr. 30.

A "Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban" című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 jelű közbeszerzés, az eljárás elhúzódása miatt csúszik. A projekt megvalósításának tervezett napja: 2015. év 01. hó 31. nap helyett 2015. év 07. hó 30. napjára módosul.

2015. feb. 16.

A "Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban" című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 jelű közbeszerzési eljárás 2014.12.15-én megkezdődött.

Az ajánlattételre 2015.02.02-án sor került. Az ajánlati felhívásra 1. ajánlattevő nyújtotta be árajánlatát.

Eredményhirdetés várhatóan 2015.02.19-én lesz.

A nyertes vállalkozóval a szerződés kötés időpontja tervezetten 2015.03.23.

2015. feb. 11.

Oldalak